top of page

ציורי רצפה

אחת האפשרויות הייחודיות היא ציור רצפה אשר יכול לקשט את המרחב המשותף.

תוך שימוש בחומרים וטכניקות אשר מאפשרות עבודה מקצועית, איכותית שתמשר לשנים.

בתהלבדומה לציורי קיר רגילים ניתן לקיים קבוצת חשיבה ותכנון קודם ליישום.

אנחנו מגיעים לפני האירוע להכין את הקרקע לעבודת הציור והצביעה וביחד עם המשתתפים צובעים את הציור.

הציור יכול להיות כל סגנון שהוא, ניתן ליצור משחקיי רצפה ייחודיים ומהנים לשימוש יומיומי של אנשי המקום...

בסיום הפעילות צוות האומנים מצפה את הציור בשכבת מגן אשר שומרת ומגינה על הציור

bottom of page