top of page

קיר גרפיטי נייד

מסגרת עץ עליה מתוח בד קנבס ועליו מצויירים בקווי מתאר שחורים נושאים ודימויים על פי בחירה של נושא וסגנון. כל קיר יכול להיות מאופיין בצורה תוכן וסגנון משלו. למשל: קיר עליו ציור נוף ובו דימויים המייצגים סביבה ברת קיימות , משאבי אנרגיה טבעיים וידידותיים וכדומה.
את הקיר ניצב המרכז הפעילות צובעים העוברים ושבים לאורך הפעילות, כל משתתפת מקבלת סינר ובוחרת לה מכחול ואזור בו היא מעוניינת לצבוע ולצייר. המנחה נמצא שם כל העת לתמוך לעודד ולעזור בבחירות וביישום.

בכל רגע נתון יכולים לצבוע על הקיר כמות מסויימת של אנשים ( על 3.8 מטר בערך 10-14 משתתפים . ב 5.5 מטר קיר בערך 14-18 משתתפים)
כל כמה דקות מתחלפים המשתתפים בקיר ובסך הכל יכולים לצבוע את הקיר בערך 100-150 משתתפים.
בתום האירוע נותר הבד מתוח על המסגרת.
המנחה מבצעגימור לקיר ונותר ציור יפהפה שמבטא את תהליך היצירה .
הפעילות היא בהנחיית אומן ואורכה עד 3 שעות

bottom of page