top of page

 פעילות  גרפיטי

התהליך אותו הקבוצה עוברת מתקיים בשני מפגשים. הראשון הינו מפגש תכנון וחשיבה והשני הינו מפגש היישום על הקיר.

מפגש התכנון

פגישה מקדימה עם האומן, במסגרת פגישה זו מוג התהליך ונעשית היכרות ראשונית של הקבוצה.
יחד חושבים ומעלים רעיונות לתוכן ואופן הציור על הקיר.תוכן זה יכול לבוא לידי ביטוי במושגים, מילים, דימויים, תאורים ועוד. לעיתים הקבוצה תציירי הרעיונות ולעיתים רק יביאו את הרעיון ובהמשך העבודה הוא יהפוך לדימוי קונקרטי.
למפגש שכזה רצוי להביא עד 20 משתתפים על מנת לשמור את השיח יעיל ולא מתפזר, לעיתים מדובר בנציגים מתוך קבוצה גדולה יותר ולעיתים בקבוצה שתצייר הציור.
במגרת הפגישה יכולה להיות נציגות בוגרת ומשתתפת.
במידה ויש התניות מקדימות על תוכן הציור חשוב לציינן קודם.
לעיתים אפשר להגיע למפגש שכזה עם נושא על מוכתב מראש ועל פיו הקבוצה מעבדת ועובדת על הדימוי לקיר.
במסגרת המפגש מפתחים רעיונות, מציירים סקיצות, מקיימים דיאלוג, ניתן מקום ביטוי לכל אחד בקבוצה.
משך מפגש שכזה עד שעתיים.

במידת הצורך ניתן להזמין מספר מפגשים להעמקה וליצירת מספר דימויים

 

בוחרים קיר קיים

גודל הקיר נקבע לפי כמות המשתתפים, בממוצע על כל מטר רץ יוכלו לעבוד 2 משתתפים.
בפועל באירוע מסוג זה משתתפים יותר אנשים ונשמרת תנועה דינמית מסביב ליצירה, חלק עוזרים בהכנת או הגשת הצבעים , חלק מציירים , חלק דואגים לאווירה.
גובה מקסימלי ליישום עם הקבוצה – 2.5 מטר.
חשוב לראות את הקיר עליו נצייר ולהבין מה ההכנה הנדרשת עליו טרם היצירה.
אחריות הכנת הקיר היא על הלקוח ( טייח, גיזום  וכדומה)

 

הליך העיבוד והתכנון

את השלב הזה אנחנו עושים מאחורי הקלעים...
לאחר הפגישה יוצא האומן עם מכלול הרעיונות וההתרשמות מהקבוצה, הדנמיקה והסיפור הייחודי של קבוצה זו.
בתאום עם הלקוח ניתן לקבל על כך פידבק עם הכוונה, יש לנו הניסיון והידע מההיבט הפדגוגי והחינוכי.
בשיחה מול הלקוח ניתן לקבל דגשים והכוונה נוספת לגבי ה"תוצר" הרצוי.
עם כל הנתונים האלו, התחושה שנתקבלה מהקבוצה והרעיונות שעלו ניגש האומן למלאכת היצירה והתכנון. בעבודה הכוללת חשיבה ויצירה, תוך איסוף דימויים רלוונטים ובניית קומפוזיציה מייצר האומן סקיצה או הדמייה של הקיר המבוקש. בבוא הזמן ייפגוש האומן את הקבוצה ליד הקיר כשהסקיצה היא זו שתוביל את הליך היצירה על הקיר.

 

הפנינג הציור

לפני האירוע מגיע האומן ומכין את המקום לפעילות, הדבר כולל, כיסוי הרצפה  במידת הצורך, הכנת הכנת הציוד והחומרים .
האומן מעלה את הסקיצה על הקיר בקווי מתאר.
לעיתים לעשייה זו מצטרפים כבר חלק מהקבוצה מתוך עניין או רצון למעורבות.

בתחילת האירוע מתבצעכ תדריך קצר בו מסביר האומן את תהליך התכנון , מציג את הקיר ומסביר כנדרש את כללי הבטיחות וההתנהלות במסגרת הפעילות.
מומלץ באירוע מסוג זה להביא מוסיקה וכיבוד קל. זו חגיגה צבעונית ומלאה שמחה של עשייה ויצירה.

הפעילות עם המשתתפים אורכות עד שלוש שעות. במהלך נעשית עיקר העבודה. המטרה הראשונית היא לצבוע את כל הקיר. לאחר שהציור צבוע כולו ובהתאם ליכולות ולזמן הנותר עובדת הקבוצה על שכבות העשייה המתקדמות הכוללת עיבוד הדימויים, עבודה עם אור וצל, הוספת דימויים וגימור הציור הקיים.

בתום הפעילות נותר ציור קיר מדהים ומלא לבבות של אנשים שמרגישים שייכות, מלאות ויצירה.

חווית הצביעה המשותפת  מלאת הנאה וכיף.

bottom of page